Telefon   502 891 501

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenia wstępne i okresowe

szkolenia bhp

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla zatrudnionych pracowników. Szkolenia wstępne przeznaczone są dla nowozatrudnionych pracowników. Należy je przeprowadzić przed przystąpieniem pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku pracy. Podczas szkolenia przeprowadzamy instruktaż ogólny.  Przekazujemy informacje na temat zagrożeń występującym na określonym stanowisku pracy oraz zaznajamiamy pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzone w przedsiębiorstwie. Dzięki temu pracownik może świadomy zagrożeń przystąpić do pracy zgodnie z wyznaczonymi zadaniami. Dla pracowników kadry zarządzającej, brygadzistów, mistrzów, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych stanowisk określonych w rozporządzeniu przeprowadzamy szkolenia okresowe.

Zakres szkoleń okresowych

Celem szkoleń okresowych jest zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Ponadto przekazujemy wiedzę na temat przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie oraz na określonym stanowisku pracy. Podczas szkolenia przypominamy obowiązki pracodawcy oraz kadry zarządzającej wynikające z przepisów prawa oraz uch odpowiedzialności w dziedzinie bhp. Naszym celem jest jak najlepsze wyszkolenie pracowników, aby znali zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Nasi pracownicy mają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń okresowych, w tym szkoleń z pierwszej pomocy oraz szkoleń bezpieczeństwa p.poż.